แปรงสีฟันไผ่และเดนท์แท็บ

สินค้าออร์แกนิค ย่อยสลายได้ และสามารถนำมาใช้ซ้ำได้

bamboo hair brush
bamboo comb made by bakbamboo
bamboo comb and box. Made by BAK Gro
bamboo hair brush. Made by BAK Gro