แปรงสีฟันไผ่และเดนท์แท็บ

ด้ามจับที่โกนหนวดแบบไม้ไผ่พร้อมใบมีดแบบถอดได้ ซึ่งด้ามจับสามารถย่อยสลายได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ที่แคะหูไม้ไผ่สามารถย่อยสลายได้