แปรงสีฟันไผ่และเดนท์แท็บ

สินค้าออร์แกนิค ย่อยสลายได้ และสามารถนำมาใช้ซ้ำได้

bamboo and steel water bottle.jpeg

bamboo biodegradable food and water container. Made by bakbamboo.com

Go to link